In Memoriam.

In Memoriam.

Datum: 26-08-2020

Op zaterdag 1 augustus jl overleed Cor van Bezuije. Na vier jaar dapper knokken tegen de hoge golven besloot hij dapper dat het genoeg was geweest en heeft hij nu zijn verdiende rust.

Cor werd geboren op 19 september 1947 in Haarlem. Het grootste gedeelte van zijn werkzame leven was Cor in dienst van het NDA/BOVAG als buitendienst medewerker. In deze functie had hij nauw contact met de bij deze organisatie aangesloten dealerbedrijven als adviseur. Cor was altijd een welkome gast, die de autobedrijven ondersteunde in de wirwar aan overheidsmaatregelen waarmee autobedrijven te maken hebben. In het verlengde van deze functie werd Cor vanaf 2001 secretaris van de Verenigde Autobedrijven Roosendaal(VAR), waarin hij altijd uitblonk in bijna woordelijke verslagen van de vergaderingen en zijn perfecte administratie van de vereniging. Vanaf 2013 werd Cor tevens penningmeester. Na zijn pensioen is Cor secretaris/penningmeester van de VAR gebleven tot 2016. Kortstondig na zijn afscheid bij de vereniging werd Cor helaas ziek.

Wij wensen zijn vrouw Mien, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om het verlies van deze bewonderingswaardige en markante man te dragen.

Foto's